När du genomfört ett köp på ParsMatta behöver du ange vissa personuppgifter för att vi ska kunna leverera varan/tjänsten till dig. Dessa är: Ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.1. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ ("ParsMatta nyhetsbrev”) i dina profilinställningar.

2. Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från alla medier inklusive tredje parts sociala nätverk genom att ringa kundservice. Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelser eller annan transaktionsinformation, meddelanden om kontoaktiviteter (kontobekräftelser, ändringar av lösenord med mera) och andra viktiga meddelanden. För medlemmar omfattar marknadsföringskommunikationen av de åtaganden som ParsMatta har gentemot sina medlemmar så länge medlemskapet pågår.

3. Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Kontakta oss på support@ParsMatta.se för att få ett sådant utdrag. Skriv då i ämnesraden ”Registerutdrag” så behandlas ditt ärende snabbare.Vi säljer eller vidare ger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

 

Obs vi följer GDPR riktlinjer.

Vad är GDPR (dataskyddsförordningen)?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

 

Senaste uppdatering på : 2022-03-01 16:27:02